Абитуриенттерге

КЫРГЫЗСТАН ИСЛАМ УНИВЕРСИТЕТИ

Кыргызстан Ислам университети 1991-жылы медресе болуп түптөлүп, 1993-жылы КМДБнын алдындагы Азирети Умар атындагы Ислам институтуна айланган.

2003-жылдын 25-апрелиндеги Кыргызстан Мусулмандарынын      II курултайынын жана Уламалар Кеңешинин чечими менен университет статусуна ээ болуп, Кыргызстан Ислам Университети (КИУ) деп аталган.

Азыркы учурда университетте 70 ке жакын окутуучу эмгектенип, өлкөбүздүн ар кайсы аймагынан жана башка өлкөлөрдөн келген      800 дөн ашуун студент билим алууда. Окутуучулардын курамында илимдин докторлору, профессорлору жана доценттери да бар.

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин №936/1 буйругунун негизинде 2017-жылдын 7-июлунда Кыргызстан Ислам Университетине билим берүү тармагында билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө лицензия берилди. Лицензиянын негизинде Кыргызстан Ислам Университети бүтүрүүчүлөргө мамлекеттик үлгүдөгү диплом берет.

КИУда учурда “Теология жана табияттык-гуманитардык сабактар”, “Араб-тили” жана “Шарият” кафедралары иш алып барууда.


ТЕОЛОГИЯ АДИСТИГИ

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2017-жылдын 7-июлундагы №936/1 буйругунун негизинде

МАМЛЕКЕТТИК ҮЛГҮДӨГҮ ДИПЛОМ БЕРҮҮ УКУГУНА ЭЭ

Квалификациясы: Бакалавр

Окуу мөөнөтү: 4 жыл

Кафедрада илимдин докторлору, кандидаттары, профессорлор жана доценттер сабак берет


АРАБ ТИЛИ АДИСТИГИ

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2018-жылдын 2-апрелиндеги №388/1 буйругунун негизинде

МАМЛЕКЕТТИК ҮЛГҮДӨГҮ ДИПЛОМ БЕРҮҮ УКУГУНА ЭЭ

Квалификациясы: Бакалавр

Окуу мөөнөтү: 4 жыл

Кафедрада илимдин докторлору, кандидаттары, профессорлор жана доценттер сабак берет


ШАРИЯТ АДИСТИГИ

Аталган кафедра КМДБнын окуу бөлүмүнүн стандартынын негизинде диний адистерди даярдоо максатында иш алып барууда

Бүтүрүүчүлөр жогорку диний дипломго ээ болот.

Кафедрада ожура тартибинде илим алышкан кадыр барктуу аксакал устаттар менен биргеликте араб өлкөлөрүндө билим деңгээлин жогорулатып келген адискөй окутуучулар иштөөдө.


ЭМНЕ ҮЧҮН КЫРГЫЗСТАН ИСЛАМ УНИВЕРСИТЕТИН ТАНДАШЫМ КЕРЕК?

Кыргызстан Ислам университетинде:

 • жогорку деңгээлде окутат;
 • эки жактуу илимдерди айкалыштырган, илимий даражасы бар, дасыккан окумуштуулар сабак берет;
 • окутуу процесси жана окуунун сапаты катуу көзөмөлдөнөт;
 • окутуу европалык технологиялар менен жүргүзүлөт;
 • онлайн-платформа;
 • мамлекеттик үлгүдөгү диплом берет.

КАБЫЛ АЛУУ ШАРТТАРЫ:

Теология жана араб тили адистигине Республикалык тесттин жыйынтыгынын негизинде кабыл алынат.

Байланыш телефондору:

0707405048, 0773890914, 0773209652


 Окуу жайга талап кылынуучу документтер:

 • Паспорт;
 • Аттестат;
 • Аскердик билет же приписной (көчүрмөсү);
 • Мед. аныктама;
 • 3х4 өлчөмүндөгү 6 даана сүрөт;
 • Жашаган жерден аныктама.

Кабыл алуу мөөнөтү:

02.07.2018 — 04.08.2018

Шарият адистигине: Кыргыз-тили, Кыргыз адабияты, Кыргызстан тарыхы, География сабактарынан тест түрүндө сынак болот.


Сынак күндөрү:

07.08.2018  балдарга

08.08.2018  кыздарга


Байланыш телефондору:

0774238255

0773209652