КИУ боюнча жалпы маалымат

КЫРГЫЗСТАН ИСЛАМ УНИВЕРСИТЕТИ

Кыргызстан Ислам университети 1991-жылы медресе болуп түптөлүп, 1993-жылы КМДБнын алдындагы Азирети Умар атындагы Ислам институтуна айланган.

2003-жылдын 25-апрелиндеги Кыргызстан Мусулмандарынын      II курултайынын жана Уламалар Кеңешинин чечими менен университет статусуна ээ болуп, Кыргызстан Ислам Университети (КИУ) деп аталган.

Азыркы учурда университетте 70 ке жакын окутуучу эмгектенип, өлкөбүздүн ар кайсы аймагынан жана башка өлкөлөрдөн келген      800 дөн ашуун студент билим алууда. Окутуучулардын курамында илимдин докторлору, профессорлору жана доценттери да бар.

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин №936/1 буйругунун негизинде 2017-жылдын 7-июлунда Кыргызстан Ислам Университетине билим берүү тармагында билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө лицензия берилди. Лицензиянын негизинде Кыргызстан Ислам Университети бүтүрүүчүлөргө мамлекеттик үлгүдөгү диплом берет.

КИУда учурда “Теология жана табияттык-гуманитардык сабактар”, “Араб-тили” жана “Шарият” кафедралары иш алып барууда.

Байланыш телефондору:

0774238255

0773209652