Кафедра жетекчилери

КАДЫР МОМУНАЛИЕВ
Араб тили кафедрасынын жетекчиси

АТАБЕК ГАЛМАМАТОВ
Теология кафедрасынын жетекчиси

ШЕРМУХАММЕД АКМАТЖАН УУЛУ
Шарият кафедрасынын жетекчиси