Кафедра жетекчилери

АЛТЫНБЕК КЕРИМБЕКОВ
Араб тили кафедрасынын жетекчиси

КАДЫР МОМУНАЛИЕВ
Теология кафедрасынын жетекчиси

ШЕРМУХАММЕД АКМАТЖАН УУЛУ
Шарият кафедрасынын жетекчиси