Декан

Исмаилов Абдышүкүр
Кыргызстан Ислам университетинин
Гуманитардык Билимдер факультетинин деканы