Проректорлор


АБДИВАСИ МАТРАИМОВ
КИУнун Окуу иштери боюнча проректору

Facebook баракчасы: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007782244744


МАРС ИБРАЕВ
КИУнун Тышкы алака жана социалдык иштер боюнча проректору

Facebook баракчасы: https://www.facebook.com/profile.php?id=100035091138354


БАКЫТ НИЯЗОВ
КИУнун Тарбия жана илимий иштер боюнча проректору

Кошумча маалымат: http://kiu.kg/?page_id=1349
Facebook баракчасы: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005007311723


НУРЛАН МАСЫЛБАЕВ
КИУнун Каржы жана чарба иштери боюнча проректору

Facebook баракчасы: https://www.facebook.com/profile.php?id=100040910990736