Проректорлор

АБДИВАСИ МАТРАИМОВ
КИУнун Окуу иштери боюнча проректору

МАРС ИБРАЕВ
КИУнун Тышкы алака жана социалдык иштер боюнча проректору

БАКЫТ НИЯЗОВ
КИУнун Тарбия жана илимий иштер боюнча проректору

НУРЛАН МАСЫЛБАЕВ
КИУнун Каржы жана чарба иштери боюнча проректору