Турмуш сабагы

Токойдогу жаныбарлардын ичинен бир бугунун мүнөзү кескин өзгөрүлө баштайт. Жаш бугунун мүйүзү бутактанып, көз жоосун алчуудай кооз болуп чоңоёт. Анын жанына мүйүзү кичинекей жана ийри жапайы эчкилер, камандар келип калышса, элик аларды мыскылдап күлөт.

Анын жашоосу жакшы болчу, болгону, ал буттарына кыжырданып жүрчү. Эч кимге айтпаганы менен, ичке буттарына нааразы эле.

Күндөрдүн биринде токойдон өрт  чыгып, жаныбарлардын баары  жабыла качып калышат. Жаш бугу да башкаларга кошулуп качып жөнөйт. Ошондо ал жактырбаган ичке буттары шамалдай сызып, ал бардык жаныбарладын алдына чыгып кетет. Бирок ошол убакта анын сыймыгы болгон кооз мүйүзү калың бактын бутактарына илинип калат. Жаш бугу мүйүзүн чыгарамын деп жүлкүнүп жатып мүйүзүн бутактарга дагы чиелештирип алат. Жаныбарлардын баары качып кетишет. Өрт болсо улам жакындай берет. Ошентип жаш элик жактырбаган ичке, сулуу эмес буттары ага кыйын кезде канчалык жардам бергенин, ал эми текеберленип, эч кимге теңебей, сыймыктанып жүргөн сулуу мүйүзү аны өлүмгө кириптер кылганын ойлоп, арман кылып алат.

  • Адамда текеберликтин кичинекей белгиси болсо да бейиштен узак болот. Хадис
  • Тек жүргөндөр күнөөдөн соо турбайбы, Текебердик элдешкис жоо турбайбы. Н. Алымбеков
  • Дыйкан эгиндин какайган башына карабай, ийилген башына карайт. Плутарх
  • Башкаларга жакшылык кылгысы келбеген адам башкалардан жакшылык кутпөй эле койсо болот. Симон Афонский.

“Турмуш сабактары 1” китебинен алынды


 

Добавить комментарий