Бир бай адам болуптур. Анын чүрөктөй сулуу кызы бар экен. Ал аны күйөөгө бергиси келет, бирок негедир бир нерседен шектене берет. Жигиттер кызына сүйгөндүгү үчүн үйлөнгүсү келеби же байлыгы үчүн элеби деген ой тынчын ала бергендиктен, сыноо өткөрмөк болот. Күндөрдүн биринде элди чогултат да: “Ким эгер мына бул бассейнден сүзүп өтсө, жеримдин 1/3 бөлүгүн же байлыгымдын 1/3 бөлүгүн алат, же болбосо кызыма үйлөнөт. Бирок силер бассейнде ондогон крокодилдер сүзүп жүргөнүн алдын-ала билип алышыңар керек,” – деп жар салат.

Ал сөзүн айтып тбүтө электе эле бир жигит капысынан бассейнде пайда боло калат. Бул сыноодон өтүү үчүн өтө күчтүү эрк, чечкиндүүлүк керек деген ойдо сыноонун шартын шашпай түшүндүрүп жаткан бай аны көрүп аябай таң калат. Аңгыча крокодилдер жигитти артынан жабыла кубалай башташат. Бирок чапчаң жигит жабыла кууп келаткан крокодилдерге жеткирбөө үчүн күчүнүн барынча тез сүзүп жөнөйт. Азууларын арсайткан крокодилдер аны кууп жетүүгө канчалык аракет кылышса да, баары бир жете алышпайт. Ылдам сүзгөн жигит крокодилдерди артта калтырып, бассейндин аркы өйүзүнө көз ачып жумгуча жетип барат.

Мындай болорун күтпөгөн бай ичинен бир аз өкүнүп, жанагы жигиттен: “Жеримдин 1/3 бөлүгүн аласыңбы эми?” – деп сурады эле, ал “жок” деп жооп берди. “Анда сен байлыгымдын 1/3 бөлүгүн алгың келеби?” – деп сурап, жанагы эле жоопту угат. Бир аз көңүлү жайлана түшкөн бай, буюрса эми, оң жооп алат окшоймун деген ишенимде дагы сурайт: “Сен менин кызыма үйлөнгүң келеби?” Бирок жигит бул жолу да “жок” деп жооп берди. Күтүлбөгөн жоопту уккан бай аябай таң калып: “Анда сен эмнени каалайсың?” – деген суроосуна: “Мени бассейнге түртүп жиберген ошо кара мүртөздү бериңиз?” – деп жооп берген экен.

  • Бул мисал бардыгы эле өзүнүн күч-кубатын, интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрүн туура баалай албаганын айгинелейт. Ырас, чукул кырдаалда бул мүмкүнчүлүктөр күтүүсүздөн пайда болот. Жанагы жигит бассейнге эч качан өз ыктыяры менен секирип түшмөк эмес.
  • Демек, жакшы устат Сизди өз ыктыярыңыз менен жасабай турган ишти жасоого мажбур кылат, Жаман устат: “Макул, сен мунун эртең деле жасасаң болот,” – деп айтышы мүмкүн. Бирок бул жакшы көргөндүк эмес, жөн эле боор ооруу, аёо. Мисалы, хирургдун боор оорусу, аёосу оорулууну өлүмгө кириптер кылышы мүмкүн. Демек, сиздер мына ушул жөнүндө ойлонушуңуздар керек.

Адам өз жөндөмдүүлүгүн аны иш жүзүнө ашырууга аракет жасап көргөндө гана байкай алат. Сенека (кичүүсү)

> Кыргызстан Ислам Университетинин интернет баракчаларына катталыңыздар:
○ Одноклассники: https://goo.gl/gcvcXm
○ Фейсбук: https://goo.gl/51Nwrx
○ Ютуб: https://goo.gl/Y6Si7F
○ Бейиш гезитине катталуу: https://goo.gl/XWGJDf
http://kiu.kg/?p=900

 


Добавить комментарий