“ECTS кредит системасы жана анын педагогикалык багыттары” аттуу семинар-тренинг жыйынтыкталды

Кыргызстан Ислам Университетинин Теология жана табияттык-гуманитардык сабактар кафедрасынын окутуучуларына 5- декабрдан 12-декабрга чейин созулган “ECTS кредит системасы жана анын педагогикалык багыттары” аттуу семинар-тренингдин биринчи этабы жыйынтыкталды.

Тренингди Теология жана табияттык-гуманитардык сабактар кафедрасынын башчысынын м.а. Исмаилов Абдышүкүр агай өттү.

Семинар-тренинг диний билим берүүнү светтик билим берүү менен (ECTS — которуу жана студенттин билимин баллдык текшерүүдө Европалык окутуу системасы) интеграциялоо максатында Кыргызстан Ислам Университетинин окутуучуларын кайра окутуу үчүн уюштурулду.

Семинар-тренингде төмөнкүдөй негизги тематикалык өзгөчөлүктөргө басым жасалды:

1 — ECTS кредиттик системасынын жалпы  жобосу;

2- ECTS кредиттик системасынын өзгөчөлүктөрү;

3 – Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандарты: Гуманитардык илимдер багыты, теология адистиги боюнча;

4 – Окуу пландарын иштеп чыгуу негиздери: 1 — Базалык окуу планы, 2 —  жумушчу окуу планы, 3 – студенттин жекече иштөө окуу планы;

5 – Дисциплина боюнча окутуучунун жумушчу программасын иштеп чыгуу усулдары;

6 – Дисциплина боюнча окутуучунун дисциплина боюнча силлабустарды иштеп чыгуу ыкмалары;

7 – Студенттин билимин текшерүү: күнүмдүк текшерүү, арадагы текшерүү жана жыйынтыктоочу текшерүү;

8 — Студенттин билимин текшерүүдө модулдук-рейтингдик системаны колдонуу усулдары;

9 – Жогорку билим берүү мекемесинде билим берүүнүн башка педагогикалык багыттары;

10 – Жогорку билим берүү мекемесинде билим берүүнүн тарбиялык багыттары.

Добавить комментарий