«Философия» аттуу окуу-усулдук куралы

Философия илими азыркы мезгилде өтө интеграцияланган, белгилүү деңгээлде калыптанган жана бардык илимдерге методологиялык жактан өнүктүрүп өстүрүүдө функцияга ээ болгон бирден бир илим. Ошондуктан бул илимди бардык адистиктер боюнча жогорку билим алууга умтулган ар бир жаш адис философиянын негиздерин окуп үйрөнүшөт. Анын сыңары бүгүн 20-февраль күнү И.Арабаев атындагы КМУ нун теология кафедрасынын философия илимдеринин доктору, профессор Үтүров Кытайбек агай “Философия” аттуу окуу-усулдук курал китепчесин Кыргызстан Ислам Университетинин ректору Марс Ибраевке салтанаттуу түрдө тапшырды.

Бул окуу-усулдук колдонмо Кыргызстан Ислам Университетинин студенттерине арналып, нускалары окуу жайдын китепканасына жайгаштырылды. Философия сабагынын билим берүү стандартына ылайыкталып түзүлгөн лекциялардын конспектилеринен турат. Окуу-усулдук колдонмо Кыргызстан Ислам Университетинин студенттерин башка дагы философия курсун окуган студенттердин калың катмарына жана философия багыты боюнча окутуучуларга да кызмат кылат.

1 3

Добавить комментарий