Кыздар арасында билим таймашы өткөрүлдү

Кыргызстан Ислам Университетинин 2-курсунун студенттери былтыркы окуу жылында Пайгамбарыбыздын (сав) өмүр баянын окушкан. Ал эми быйыл Бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын өмүр жолун окуп, окуу жылынын жарым жылдыгында Пайгамбарыбыз өткөндөн кийин мусулмандарга жол башчы болгон белгилүү төрт сахабасынын өмүр жолун окушкан. Мына ушул жарым жылдын чичинде берилген билимдин жыйынтыгын алуу максатында бүгүн 11-февраль күнү 2-курстар арасында жарыш уюштурулду. Жарышка Кыргызстан Ислам Университетинин мугалим эжейлери, студенттери жана коноктор катышты. Конкурста Тасним, Мурас 1, Мурас 2, Фирдаус тайпалары ат салышты. Билим таймашы бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабаны таанытуу, кызыктуу суроо-жооптор менен коштолуп, төрт турдун негизинде өткөрүлдү.

1-турда тайпалар Бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабаны таанытышты.3

Ар бир тайпа Ислам тарыхында белгилүү болгон Пайгамбарыбыздын төрт сахабасы жана бейиш менен сүйүнчүлөнгөн он сахаба тууралуу даярдаган дубалгезиттерин жакташты. Тасним тайпасынын дубалгезити мөмөлүү бакты элестетет. Бекем тамыры бул – Куран. Өзөгү Пайгамбарыбыздын (сав) сүннөтү. Бутактары болсо сахабалар. Канчалык кыйынчылык тартканына карабай келечеке умтулган сахабалар жашыл жалбырактай өнгөн, өскөн. Мөмөлөрү сахабаларыбыздын чогулткан илимдери. Ошондой эле сүрөттөгү күн Абу Бакр (р.а)ну жана ай Умар (р.а)ну ал эми шоола, нурлары алардын кылган жакшы иштерин чагылдырат.

Тасним эмне? Ал дарыя, жүрөктөрдөн орун алган.

Илим алган ар бир адам, ал дарыяны самаган.

Болсоң бейиштеги булактай бол, Тазалыгын арттырган.

Илим алсаң такыба бол, илимиңе амал кылган. (Тасним тайпасы)

4

Мурас 1 тайпасынын дубалгезитинде эки сүрөт чагылдырылган. Биринчи сүрөт Ислам дини келгенге чейинки карангы доорду түшүндүрөт. Ал эми экинчи сүрөт адам баласын тунгуюк карангылыктан нурга алып чыккан Куран түшүрүлүп, Ислам дини келген доорду түшүндүрөт. Ислам дининин келүүсүнө Пайгамбарыбыз (сав) жана анын сахабалары эбегейсиз салым кошушкан. Ошондуктан сүрөткө алардын аттары жазылган.

5

Фирдаус тайпасынын дубал гезитинде Пайгамбарыбыздын (сав) аты, тирүүсүндө эле Бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын ысымдары, төрөлгөн жылы жана каза болгон жылдары жазылган.

6

Мурас 2 тайпасынын дубал гезитиндеги Пайгамбарыбыздын (сав) ысымы жазылган сүрөт күндү, ал эми айлансындагы сахабалардын аттары жазылган сүрөттөр болсо жылдыздарды элестетет. Анткени Пайгамбарыбыз (сав): Менин сахабаларым жылдыз сыяктуу. Кимисин эрчисеңер да адашпайсыңар деген.

2

2-турда  Пайгамбарыбыздын жана сахабалардын жашоо турмушунан суроолор берилип, тайпалар бир минутанын ичинде жооп беришти.

8

3-турдун шарты боюнча тайпадан бир өкүл чыгып, төрт сахабанын бирөөсү боюнча берилген суроолорго бир минутанын ичинде бат-баттан жооп берүүсү керек. Тасним тайпасы Азирети Усман (р.а) тууралуу 7 суроого, Мурс 1 тайпасы Азирети Умар (р.а) тууралуу жана Мурас 2 тайпасы Азирети Али (р.а) тууралуу 5 суроого туура жооп бере алышты. Ал эми Фирдаус тайпасы Азирети Абу Бакр (р.а) тууралуу 4.5 суроого туура жооп беришти.

9

4-турда Адам баласынын адамдык сыпаттарын туура аныктоо максатында “Адам баласын эмнеге салыштырасыз?” деген суроого тайпалар жооп издешти.  Натыйжада Тасним жана Мурас 1 тайпасы топурака окшотушту. Алардын айтымында Алла Таала адамды топурактан жараткан ошондуктан адамдын организмнде бар нерселер топурактын курамында да бар. Мурас 2 тайпасы мөмөлүү дарака  салыштырды. Ал эми Фирдаус тайпасы чыныга салыштырып, салыщтыруунун себебин чечмелеп беришти.

10

Жарышты уюштурган Кыргызстан Ислам Университетинин «сира» сабагы боюнча мугалими Аманбаева Рахат эжей жылдын башында “Эгерде Пайгамбарыбыз (сав) үйүңөргө келип калса эмне кылат элеңер?” деген темада дилбаян жаздырган. Эжейдин айтымында дилбаяндардын арасында учурда болуп жаткан кээ бир кайгылуу, өкүнүчтүү абалдар чагылдырылган, окуган адамдын көзүнө жаш алдырган курч жазылган дилбаяндар да болгон.  Ошол конкурстун жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчү Ибраимова Фатимага Ислам динине, илим-билимдин өнүгүүсүнө салым кошуп келген демөөрчү ага-эжелерибиздин колдоосу менен “Armine” дүкөнүнө 1000 сомдук кийим алууга сертификат тапшырылды.

11

Кыргызстан Ислам Университетинин студенттери дин менен жашаганга, үйрөнгөн нерселерин жүзөгө ашырганга аракет кылып келет. Бирок айлана чөйрөдөгү адамдарга канчалык деңгээлде таасир берип келгенин билүү максатында жана Пайгамбарыбыздын (сав) “Ким бир жакшылыкты аткарганга себепчи болсо, аны аткаргандай соопко ээ болот” деген хадисине ылайык бир жума мурун “салават” боюнча  жарышуу тапшырмасы берилген. Конкурстун шарты боюнча ар бир студент туугандарына, тааныш билиштерине салават айттырып, санын жазып келишкен. Жыйынтыгында бир жуманын ичнде 5,005600 (беш миллион беш миң алты жүз) салават айттырууга жетишкен Фейза аттуу стуент кыз жеңишке жетишти.  3,000000 (үч миллион) салават айттырган Айсулуу аттуу студент кыз экинчи орунга ээ болду. Ушул жана ошондой эле бүгүнкү жарыштын жеңүүчүлөрү болуп табылган “Тасним” тайпасына Кыргызстан Ислам Университетинин ректору Марс Ибраевдин атынан кол сааттар жана баалуу белектер берилди.

Добавить комментарий