Коронавирустун алдын алуу жана андан сактануунун жолдору тууралуу лекция

Жашоодо биринчилерден болуп адам баласына эмне керек деген суроого – баарыбыз эле билгендей чын ден-соолук деп жооп бере алабыз. Эгерде өзүңдүн, үй-бүлөңдүн, тааныш досторуңдун айлана чөйрөңдө жашаган элдин ал-акыбалы, ден-соолугу чын болсо, анда адамдын бактылуу болуусу бул факт.
11-февраль күнү окуу жайыбызда Студенттик поликлиниканын кызматкерлери Коронавирустун алдын алуу жана андан сактануунун жолдору тууралуу лекция окушту.