24. 11. 2017 Тема: “Адам өзүн өзгөртмөйүнчө коом өзгөрбөйт”

«Адам озун озгортмойунчо коом озгорбойт 1»

[download-attachment id=»1031″ title=»Жүктөө«]

Жүктөө: [download-attachment id=»1037″ title=»Адам озун озгортмойунчо коом озгорбойт 2″]

Жүктөө: [download-attachment id=»1038″ title=»Адам озун озгортмойунчо коом озгорбойт 3″]

Жүктөө: [download-attachment id=»1039″ title=»Адам озун озгортмойунчо коом озгорбойт 4″]

Жүктөө: [download-attachment id=»1040″ title=»Адам озун озгортмойунчо коом озгорбойт 5″]

Жүктөө: [download-attachment id=»1041″ title=»Адам озун озгортмойунчо коом озгорбойт 6″]

01. 12. 2017 “Алтын муун жаркын келечек”

Жүктөө: [download-attachment id=»1046″ title=»Алтын муун жаркын келечек 1″]

Жүктөө: [download-attachment id=»1047″ title=»Алтын муун жаркын келечек 2″]

Жүктөө: [download-attachment id=»1049″ title=»Алтын муун жаркын келечек 3″]

Жүктөө: [download-attachment id=»1050″ title=»Алтын муун жаркын келечек 4″]

Жүктөө: [download-attachment id=»1051″ title=»Алтын муун жаркын келечек 5″]

08.12.2017 “Жаман адат жана андан арылуунун жолдору”

Жүктөө:  [download-attachment id=»1052″ title=»Жаман адат жана андан арылуунун жолдору 1″]

Жүктөө:  [download-attachment id=»1053″ title=»Жаман адат жана андан арылуунун жолдору 2″]

Жүктөө:  [download-attachment id=»1054″ title=»Жаман адат жана андан арылуунун жолдору 3″]

Жүктөө:  [download-attachment id=»1055″ title=»Жаман адат жана андан арылуунун жолдору 4″]

Жүктөө:  [download-attachment id=»1056″ title=»Жаман адат жана андан арылуунун жолдору 5″]

15.12.2017 “Бактылуулуктун сырлары”

Жүктөө: [download-attachment id=»1057″ title=»Бактылуулуктун сырлары 1″]

Жүктөө: [download-attachment id=»1058″ title=»Бактылуулуктун сырлары 2″]

«Бактылуулуктун сырлары 3»

[download-attachment id=»1059″ title=»Жүктөө»]


Добавить комментарий