билим берүү тармагында билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укук берүүчү лицензияга ээ болду

Admin
14 июля 2017 г. 4:29

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2017-жылдын 7-июлундагы №936/1 буйругунун (Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Лицензиялоо боюнча Кеңешинин чечими, 2017-жылдын 7-июлундагы № 1-12-14-протоколунун) негизинде Кыргызстан Ислам Университети кесиптик билим берүү тармагында билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укук берүүчү лицензия алды. Лицензиянын номуру: LD170001294 ушуну менен Кыргызстан Ислам Университети мындан ары 4 жылдык бакалавр программасы боюнча жогорку кесиптик билим берүүгө укуктуу жана бүтүрүүчүлөргө мамлекеттик үлгүдөгү диплом берет.