Ректордун кеңешчиси

АСОМУДИНОВ МОЛДО НАДЫР АЖЫ
Ректордун кеңешчиси

АКИМБАЙ УУЛУ РАВШАН АЖЫ
Ректордун кеңешчиси