Пил икаясы

Бир бала циркти аябай жакшы көрчү экен. Андагы кызыктуу, ар түрдүү оюндар ага абдан жагар эле. Бир жолу алардын шаарына түрдүү-түмөн айбанаттары бар цирк келип калат. Бул кабарды угуп ал жаңы келген циркке алып баруусун атасынан өтүнөт.

Балага баарынан да пил абдан жагат. Ал укмуштуудай көнүгүүлөрдү аткарат: оор нерселерди көтөрөт, жонглёрдук (бир нече нерсени бир жолу ыргытып жиберип, кайра тосуп алуу) өнөр көрсөтөт, арткы буттары менен басат. Оюндан кийин бала пилди жакындан көрүүнү самап, айбанаттар кармалган капастарга алып баруусун атасынан суранат. Ал жерге келип жерге кагылган кичинекей казыкка чынжыр менен бир бутунан байланган пилди жанынан көрөт. Ушундай чоң пил үчүн кичинекей казыкты жулуп, каалаган жагына басып кетүү эч кеп эмес эле.

— Ата! А эмне үчүн пил бул жерден чыгып токойго кетип калбайт? Ал оңой эле чыгып кете алат го. Себеби абдан күчтүү да, — деп сурайт атасынан.

— Себеби, аны үйрөтүшкөн. Ал ушундай жашоого көнүп калган. Дагы бир себеби – аны кичинекейинде кармап алышып, качып кетпесин үчүн чынжыр менен бекем байлап коюшкан. Кичинекей кезинде жалгызсырап, чынжырдан бошонуп кетүү үчүн бардык күчүн үрөгөн. Тамандарын жерге ургулаган, чынжырды үзүп кетүүгө аракеттенген, чарчап-чаалыккан, алсыраган. Ошентип акыр-аягында күчү жетпей турганын сезген. Мындан ары эч качан эркиндикке чыга албаган тагдырга дуушар болгонун түшүнгөн соң, айласыздан баш ийип берген, байкуш. Азыр ал чоңоюп, күчтүү пилге айланса да, эч качан эркин боло албай турганын дагы эле ойлоп жүрөт. Бир кезде буга күчү жетпегени, баарынан да өкүнүчтүүсү – андан кийин эч аракет кылбаганы, дагы бир жолу өзүнүн мүмкүнчүлүгү менен күч-кубатын сынап көрбөгөнү, — деп жооп берди атасы астейдил түшүндүрүп.

Биз дагы качандыр бир кезде аракет кылып ишибиз оңунан сыкпаган соң, өзүбүздүн күчүбүзгө ишенбей, ошол пил сыяктуу жашап жүргөн сыяктанабыз.

Адам өз күчүнө ишенген жерде гана бир нерсеге жетише алат. Л. Фейербах

«Кумурсканын философиясы» китептер сериясынан алынды

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *